Bun venit in Comuna Chiheru de Jos

DESPRE

Izvoarele scrise și nescrise au scos în evidenţă existenta vieții, a locuirii pe meleagurile comunei Chiheru de Jos din timpuri străvechi.

Atestarea documentară a localității și a comunei este consemnată de Suciu C în D.I.L.T. București – vol. I 1966, pag 144 și prin Dicționarul istoric al localităților din Transilvania apărut în anul 1854, prima atestare documentară fiind în anul 1453 sub denumirea, în limba maghiară de Also Koher, iar în limba germană de Uter Koher, Chiheru de Jos, în limba română.

Izvoarele nescrise spun că zona ar fi fost locuită din timpul dacilor și romanilor, iar în timpul războaielor de cucerire purtate de romani la începutul secolului al II – lea, a ajuns  sub stăpânirea romană, mărturii consemnate arheologic prin existența ruinelor a două castre romane situate la circa 4,5 km de Chiheru de Jos.

În ceea ce privește explicarea numelui comunei “ Chiheru “, există mai multe variante. Asfel, una dintre variante spune că denumirea de “Chiher ” ar fi din limba turcă, însemnând “ bucătarie de campanie “, explicație pe undeva motivată, având în vedere numărul mare de popoare migratoare care au trecut peste aceste locuri. Se presupune că și unele denumiri de locuri de pe raza comunei s-ar datora trecerii migratorilor pe aici; spre exemplu “colina tătarilor”, “hăgăul tătarilor”.

Comuna Chiheru de Jos figurează în documentele istorice, înca de la  primele atestări și până în 7 decembrie 1960 cu sediul administrativ – primaria în lcoalitatea Chiheru de Sus, dată după care stabilește sediul administrativ în localitatea Chiheru de Jos. Dacă în momentul de fața comuna Chiheru de Jos are în componență patru localități: Chiheru de Jos, Chiheru de Sus, care cuprinde și cătunul            “Intre văi”, Urisiu de Jos și Urisiu de Sus, în decursul istoriei componența comunei a fost diferită, dar este de consemnat faptul că aceasta comună nu s-a desființat niciodată.

Comuna Chiheru a avut în componența ei aproape tot timpul și satele Urisiu, cu locuitori de aceeasi naționalitate – română, cu aceeași ocupație – agricultura, cu aceleași tradiții și aceeași atestare documentară ( anul 1453).

Denumirea localitaților Urisiu, conform tradiției orale, vine de la cuvantul “ urs “ – animalul  sălbatic cel mai puternic din țara noastră, animal care se regăsește în efective mari în aceste locuri; a existat în partea superioară a localitații chiar un “ Bârlog al urșilor” unde aceștia  hibernau în fiecare an.

În prezent comuna Chiheru de Jos  este formată din  4 sate:

–  Chiheru de Jos;

–  Chiheru de Sus;

–  Urisiu de Jos;

–  Urisiu de Sus.

Sediul administrativ al comunei Chiheru de Jos, este situat în localitatea Chiheru de Jos, nr. 81, județul Mureș.

Populaţia stabilă a comunei dupa ultimul recesământ din anul 2011 este de 1.621 locuitori.

Suprafaţa totală administrativă a comunei este de: 11.526 ha.

AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI RELIEF:

Comuna Chiheru de Jos este situată în Depresiunea Transilvană, la poalele lanțului muntos al Gurghiului. Satele Chiheru de Jos și Chiheru de Sus se află pe cursul văii Chiheru, iar celelalte două localităţi aparținătoare comunei, respectiv  satele Urisiu de Jos și Urisiu de Sus, pe cursul superior al văii Urisiu.

Localităţile Chiheru de Jos și Chiheru de Sus sunt străbatute de drumul județean DJ 153 și sunt situate la o distanță de 20  km de municipiul Reghin, la 24 km de orașul Sovata și la 52 km de municipiul, resedință de județ Târgu- Mureș.

Localitatile Urisiu de Jos și Urisiu de Sus sunt străbătute de drumul comunal Beica de Jos – Urisiu de Sus, fiind situate la o distanță de 20 km de municipiul Reghin, la 27 km  de orasul Sovata și la 52 km de municipiul, resedință de județ, Târgu-Mureș.

Comuna Chiheru de Jos aparține județului Mureș, are o suprafața administrativă de 11.522 ha, este situată în nord – estul județului și se învecinează cu următoarele comune:

–         Gurghiu, Ibănești – la nord;

–         Hodosa, Eremitu și orașul Sovata – la sud și sud – est;

–         Beica de Jos – la vest și nord – vest.

Comuna beneficiază de o climă temperată cu o medie anuală de 9° C, dar care variază în funcție de zona de deal sau de munte. Temperatura maximă înregistrată a fost de 30°C, iar minimele depășesc de multe ori – 20°C.

Cursuri de apă  din comună: –  Chiheru de Jos și Chiheru de Sus  –  pârâul Beica; – Urisiu de Jos  și Urisiu de Sus – pârâul Urisiu  care se varsă în pârâul Beica.

Circulația și transportul se desfaşoară pe cale rutieră. Comuna Chiheru de Jos, este străbatută de căi rutiere de interes județean, dotate cu îmbrăcământ asfaltic, care necesită reabilitare pe unele locuri. Străzile localităților comunei sunt pietruite.

Drumurile cuprinse în intravilanul comunei însumează  44.780 ml total, cu o lățime medie de 6,50 m, din care:

– 3.890 ml DJ. 153- Reghin –Sovata;

– 3.800 ml DC.12 Chiheru de Jos – Urisiu de Jos;

– 3.920 ml. DC.11 Serbeni – Urisiu de Sus.

– 2.000 ml. drum de exploatare “Corhago”;

– 1.600 ml. drum de exploatare “ IntreVăi – Fănate”;

– 4.237 ml. drum de explotare “ Urisiu de Sus – Fănate”.

Satele Chiheru de Jos și Chiheru de Sus sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă  de la Sovata pe o lungime  de aproximativ – 10 km.

În satele Urisiu de Jos și Urisiu de Sus există rețea de alimentare cu apă menajeră  pe o lungime de aproximativ 15 km.

La nivelul comunei exista rețea de telefonie fixă Romtelecom, telefonie mobilă și internet.

Fondul funciar al comunei se prezintă astfel:

Specificare

Suprafața -ha-

Arabil

1 784

Pășuni

1 972

Fânețe

1 299

Vii

21

Livezi

7

Total agricol

5 083

Păduri

6 182

Ape și stuf

25

Drumuri

126

Construcții

87

Neproductiv

23

Total neagricol

6443

TOTAL GENERAL

11 526

Se constată suprafața mare a pădurilor care însumează un procent de 53,65% din teritoriul comunei, al pășunilor de 17,11% și fînețele cu 11,27 %; terenurile neproductive, degradate sunt de 0,19%, având un aspect negativ din punct de vedere economic, dar din punct de vedere peisagistic, al valorilor naturale, comuna Chiheru de Jos, are un bogat  potențial din punct de  vedere al florei și faunei, turistic și peisagistic.

Comuna Chiheru de Jos are un bogat potențial turistic.

Obiective turistice:

– Castru roman  La Fânaţe – Cetațelele;

– Biserica ortodoxa de lemn din Urisiu de Jos – monument   istoric

– Biserica ortodoxa de lemn din Urisiu de Sus;

– Mânăstirea greco – catolică  – Chiheru de Jos;

Cadru natural deosebit prin cele 2000 ha păduri, 1000 ha păsuni,  proprietatea comunei, din care peste 50% în zona montană;

Primăria Comunei Chiheru de Jos dispune de două frumoase cabane amenajate în zona Câmpu Cetații într-un cadru natural deosebit.

Comuna dispune de o bibliotecă comunală,  cu un volum de carte de 4.770 buc.

În fiecare sat aparținător comunei funcționează câte o școală generală și grădiniță. De asemenea la Școala generală din centrul de comună se găsește o bibliotecă școlară  cu un volum însemnat de carte.

Comuna dispune de  4  Cămine  Culturale aflate în fiecare sat aparținător comunei, unde se organizează diverse manifestari artistice.

De asemenea în comună a fost  introdusă televiziunea și internetul prin cablu și unde funcționează și un post local de televiziune GLIGA CATV.

În incinta sediului primăriei este  amenajat un frumos muzeu al portului și tradiției populare.

În comună funcționează un dispensar medical uman format dintr-un cadru medical și o asistentă.

În incinta sediului primăriei funcționează un cabinet  stomatologic  cu un medic stomatolog.

          Comuna nu este înca racordată la rețea de canalizare. Primăria a întocmit și depus în anul 2009, un proiect FEADR la Măsura 322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rulale” pentru Canalizare menajeră și stație de epurare pentru localitațile Chiheru de Jos și Chiheru de Sus.

Administrația publică locală  are un personal bine pregătit profesional, toți fiind localnici, ceea ce a făcut ca această comună să se situeze  printre comunele fruntașe, în ceea ce privește activitatea economică și edilitar-gospodarească.

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close